Bankowość internetowa

Kursy walutNasz kod SWIFT: POLUPLPR

Tabela nr: 1016
Kurs walut na dzien: 20-10-2017
od godz.: 10:00

Dewizy Pieniądze
Waluta skup sprzedaż skup sprzedaż
EUR4.14514.34404.11574.3740
USD3.51223.68113.48733.7065
GBP4.58744.86214.56404.8860

Zobacz pełną tabelę

Wykaz banków uczestników SEPA

Wykaz banków Korespondentów

Lokata Rynkowa +

Lokata Rynkowa +

  • lokata o zmiennym oprocentowaniu
  • oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 3M i składnika określonego przez Bank dla danego okresu umownego:

- dla okresu 3 miesięcznego - WIBOR 3M + 0,12 p.p., tj. aktualnie 1,85% w stosunku rocznym

- dla okresu 6 miesięcznego - WIBOR 3M + 0,22 p.p., tj. aktualnie 1,95% w stosunku rocznym

- dla okresu 12 miesięcznegoWIBOR 3M + 0,28 p.p., tj. aktualnie 2,01% w stosunku rocznym

  • możliwość wpłat uzupełniających (dopłat) w trakcie trwania umowy w wysokości nie mniejszej niż 500,00 zł
  • możliwość automatycznego odnowienia na kolejny okres
  • wypłata odsetek od lokat podjętych w trakcie trwania okresu umownego w wysokości 30% oprocentowania środków na rachunku lokaty za każdy dzień utrzymywania środków na rachunku
  • możliwość otwierania za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej poprzez specjalnie przygotowaną funkcjonalność dostępną w zakładce „Lokaty”