Z ogromną radością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szczytnie zdobył III Miejsce
w ogólnopolskim Konkursie „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”, którego organizatorem jak, co roku był Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Podczas inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej 2019, w dniu 25 czerwca br. w Warszawie, zostały ogłoszone wyniki XVIII edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”.

Głównym celem Konkursu jest promowanie i wyróżnienie banków spółdzielczych wykazujących się zaangażowaniem społecznym i wspieraniem inicjatyw społeczności lokalnych. Plebiscyt jest także sposobem na podkreślenie wyjątkowej specyfiki sektora bankowości spółdzielczej, stanowiącej swoiste świadectwo troski, nie tylko o rozwój własny, ale i o rozwój społeczeństw lokalnych. Udział w Konkursie polega na podsumowaniu wszystkich aktywności społecznych banków spółdzielczych oraz wyróżnieniu tych, które wykazują się największym zaangażowaniem, wyrażonym poprzez aktywne wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych.

Zwycięskie banki  oraz pozostałe wyróżnione banki spółdzielcze otrzymały znaki jakości: „Bank spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”, którymi będą mogły posługiwać się w swojej identyfikacji wizualnej w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w elektronicznych kanałach komunikacji, przez rok od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Przyznano I, II i III miejsce ex aequo oraz  wyróżnień.

Laureatami Konkursu zostali:
1 miejsce: Bank Spółdzielczy w Koronowie
2 miejsce: Bank Spółdzielczy w Zambrowie
3 miejsce: ex aequo Bank Spółdzielczy w Izbicy i Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Wyróżnienia otrzymali:

  • Bank Spółdzielczy w Jarocinie
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
  • Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom Konkursu!

Tłumacz / Translate / Перекладач