Bank Spółdzielczy w Szczytnie został nagrodzony godłem promocyjnym Orzeł Agrobiznesu. Nagroda ta przyznawana jest już od 2001 r. Otrzymują ją firmy i banki posiadające udokumentowany sukces rynkowy, potwierdzony wynikami sondaży wśród klientów oraz wizytacji ekspertów na terenie działania kandydata na laureata. Przy ocenie brane jest również pod uwagę tworzenie wizerunku firmy przyjaznej klientowi oraz dobra współpraca z władzami samorządowymi. Kapitule nagrody Orzeł Agrobiznesu przewodniczy Franciszek Jerzy Stefaniuk – Poseł na Sejm RP 1989-2015. Honorowym patronem nagrody jest Jarosław Kalinowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 30 marca br. w Warszawie. Z rąk Kapituły nagrodę odebrali Krzysztof Karwowski – Wiceprezes Zarządu oraz Andrzej Kabała – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Za rekomendowanie Banku Spółdzielczego w Szczytnie nagrody „Srebrni Promotorzy Orłów Agrobiznesu” odebrali Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno i Grzegorz Zapadka – Wójt Gminy Wielbark. Jako przedstawiciel władz samorządowych na uroczystości obecny był również Jarosław Matłach – Starosta Szczycieński.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач