Kredyt Agro-Sprzęt

Cel kredytowania:

finansowanie wydatków związanych z zakupem maszyn i urządzeń rolniczych.

Kwota kredytu:

do 90% wartości inwestycji

Warunki promocyjne:

udział własny minimum 10% wartości przedsięwzięcia oraz objęcie zakupywanych maszyn i urządzeń rolniczych ubezpieczeniem Concordia Agro Ekspert w ramach oferty Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Okres kredytowania: 

nawet do 15 lat

Spłata:

w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach płatności określonych w umowie kredytu

Zabezpieczenie:

Indywidualnie ustalane z Klientem

Kredyt udzielany w okresie promocji trwającej od dnia 22.02.2019 r. do 31.12.2019 r.  na zasadach określonych w Regulaminie promocji kredytu inwestycyjnego „Agro –Sprzęt”.