Lokata Marzenie

  • lokata systematycznego oszczędzania o zmiennym oprocentowaniu
  • miesięczna kapitalizacja odsetek
  • oprocentowanie – stopa redyskonta weksli NBP
  • minimalna kwota do założenia lokaty – 50 zł