Lokata Progresywna

Lokaty – Bank Spółdzielczy w Szczytnie

  • atrakcyjne progresywne oprocentowanie – wzrasta z każdym miesiącem aż do 2,70% w ostatnim 12 miesiącu (średnia efektywna stopa z całego okresu – 2,00%)
  • szeroka dostępność – dzięki niskiemu wkładowi lokaty są dostępne dla wszystkich, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
  • większa elastyczność dysponowania środkami
  • pewność zysku klient z góry wie ile otrzyma odsetek, jeśli dotrzyma do końca okresu

Lokata Progresywna

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
oprocentowanie1) 1,30% 1,50% 1,60% 1,70% 1,80% 1,90% 2,00% 2,10% 2,30% 2,50% 2,60% 2,70%

 

1)Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Kwota minimalna lokaty wynosi: 1.000 PLN. Średnie efektywne oprocentowanie – 2,00%.