Dotowane ubezpiecznia upraw rolnych

Podstawą prawną ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych (Dz.U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z późn. zmianami)

Co ubezpieczamy?

Ubezpieczeniem mogą być objęte uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych. Ubezpieczenie upraw w formie zryczałtowanej w gospodarstwach o łącznej powierzchni gruntów ornych do 25 ha.

Od czego ubezpieczamy?

Ubezpieczenie upraw rolnych – ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku ryzyk: huraganu; powodzi; deszczu nawalnego; gradu; pioruna; lawiny; obsunięcia się ziemi; ujemnych skutków przezimowania; przymrozków wiosennych.

Jak działa ubezpieczenie?

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą budżetu państwa zakładają odpowiedzialność przy szkodach już od 8% do 95% ubytku w plonie. Zniesiony udział własny.

Zalety ubezpieczenia z dopłatami:

  • 100% ubezpieczenia – 50% składki opłaca rolnik 50% Budżet Państwa
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej