Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego

Pakiet skierowany jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą.

Co ubezpieczamy?

  • budynki i budowle, w tym także pomieszczenia i budynki gospodarcze
  • stałe elementy budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego
  • maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, w tym także ruchomości domowe
  • środki obrotowe