Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NW

Zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • Auto-Casco
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
  • Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC