Ubezpieczenie nieruchomości istniejących i nieruchomości w budowie

Co ubezpieczamy?

  • nieruchomości istniejące lub nieruchomości w budowie wraz ze stałymi elementami budynku.
  • ruchomości domowe.
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Zakres ubezpieczenia

Ogień i inne zdarzenia losowe np. deszcz nawalny, huragan powódź, uderzenie pioruna, grad, wybuch, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, kradzież z włamaniem, rabunek dewastacja.