Ubezpieczenie Ochrona prawna AUTO

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Osoby posiadają samochód lub inny pojazd mechaniczny (np. motocykl, ciągnik).

Co ubezpieczamy?

Ochrona prawna związana posiadaniem i użytkowaniem pojazdu.

Wszystkie zdarzenia w ruchu drogowym.

Zakres ubezpieczenia:

Zwrot kosztów wynagrodzenia Adwokata /Radcy Prawnego, telefoniczna porada Prawnika/Radcy Prawnego, pisemna opinia prawna, koszty sądowe, koszty rzeczoznawców, koszty egzekucyjne, koszty kaucji, koszty podróży do sądu zagranicznego.