Ubezpieczenie Życie Plus

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Osoba fizyczne od 16 roku życia do 60 roku życia. Jest to ubezpieczenie indywidualne na wzór grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

Co ubezpieczamy?

Życie i zdrowie Ubezpieczonego i osób najbliższych.

Zakres ubezpieczenia

Śmierć Ubezpieczonego, śmierć współmałżonka, rodzica, teścia, trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie, urodzenie dziecka.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.concordiaubezpieczenia.pl