Ubezpiecznie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Osoby które chcą mieć zapewnioną pomoc finansową w przypadku utraty zdrowia na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie można zawrzeć indywidualnie lub grupowo. Dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Ubezpieczamy osoby w wieku od 1 do 70 lat.

Co ubezpieczamy?

Następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty leczenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Zakres ubezpieczenia

Śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, dieta dzienna wypłacana w przypadku pobytu w szpitalu, leczenie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, przeszkolenie zawodowe inwalidów.