Ubezpiecznie pakietowe Concordia Plus

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Dla właścicieli domów i mieszkań, którzy chcą kompleksowej ochrony od wszystkich ryzyk.

Co ubezpieczamy?

Nieruchomości istniejące lub nieruchomości w budowie wraz ze stałymi elementami budynku, ruchomości domowe, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, Assistance, NNW, ochrona prawna.

Zakres ubezpieczenia

Ogień i inne zdarzenia losowe np. deszcz nawalny, huragan powódź, uderzenie pioruna, grad, wybuch, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, kradzież z włamaniem, rabunek dewastacja. mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne od stłuczenia, odpowiedzialność cywilna, ochrona prawna, następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.concordiaubezpieczenia.pl