Program 500+/Dobry Start

 

Informujemy, że w bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Szczytnie dostępne są nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus.

Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice dzieci, którzy już pobierali świadczenie 500 plus nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany. Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500 plus w 2021 roku jest ustalane na czas od 1 czerwca 2021 do 1 maja 2022 roku. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym trzeba złożyć nowy wniosek. W związku z tym, w przypadku kiedy wniosek składany jest drogą elektroniczną, dostępne są do wyboru dwa okresy świadczeniowe:

 • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (obecnie trwający okres świadczeniowy)
 • od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. (nowy okres świadczeniowy)

Termin wypłaty świadczeń 500 plus w roku 2021 zależy od tego, kiedy złożony zostanie wniosek:

 • Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca;
 • Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja spowoduje, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca;
 • Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia;
 • Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września

Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od maja 2021 r. (koniec obecnego okresu świadczeniowego). Natomiast osoby, którzy wyślą wniosek od 1 lipca, nie dostaną wyrównania za maj.

 

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+

Jak złożyć wniosek 500+?

Program Dobry Start

to wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Od 1 lipca 2021 r. można składać wniosek w ramach programu Dobry Start (300+) w systemie bankowości elektronicznej.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów administracyjnych.

 

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

U nas prosto złożysz wniosek Dobry Start:

 • bez wizyty w urzędzie,
 • część danych zostanie pobrana z systemu, co ułatwi wypełnienie wniosku,
 • wniosek zostanie wysłany przez Bank do ZUS,
 • potwierdzenie (UPO) oraz decyzję o przyznaniu otrzymasz na e-mail.

O programie Dobry Start:

 • Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.
 • Świadczenie otrzymają uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki” oraz dzieci, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
   

Informacje o wniosku:

 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojego systemu bankowości elektronicznej.
 • Należy złożyć jeden wniosek Dobry Start na wszystkie dzieci, które mogą uzyskać świadczenie.
 • Po wypełnieniu wniosku prześlemy go do ZUS do dalszego procesowania  a na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).
 • Na adres e-mail otrzymasz informacje o przyznaniu świadczenia.
 • Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od poprawie złożonego, kompletnego wniosku.

Jak złożyć wniosek:

 1. Przygotuj dowód osobisty adres email, dane dzieci oraz dane adresowe szkół, do których uczęszczają,
 2. Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej i wejdź w > WNIOSKI > Wnioski Rządowe > WNIOSEK DOBRY START > ZŁÓŻ WNIOSEK.

Szczegóły dotyczące programu Dobry Start znajdziesz na stronie www.zus.pl i  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start