Dobry Start

Program Dobry Start

to wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Od 1 lipca 2021 r. można składać wniosek w ramach programu Dobry Start (300+) w systemie bankowości elektronicznej.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów administracyjnych.

 

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

U nas prosto złożysz wniosek Dobry Start:

 • bez wizyty w urzędzie,
 • część danych zostanie pobrana z systemu, co ułatwi wypełnienie wniosku,
 • wniosek zostanie wysłany przez Bank do ZUS,
 • potwierdzenie (UPO) oraz decyzję o przyznaniu otrzymasz na e-mail.

O programie Dobry Start:

 • Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.
 • Świadczenie otrzymają uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki” oraz dzieci, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
   

Informacje o wniosku:

 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojego systemu bankowości elektronicznej.
 • Należy złożyć jeden wniosek Dobry Start na wszystkie dzieci, które mogą uzyskać świadczenie.
 • Po wypełnieniu wniosku prześlemy go do ZUS do dalszego procesowania  a na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).
 • Na adres e-mail otrzymasz informacje o przyznaniu świadczenia.
 • Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od poprawie złożonego, kompletnego wniosku.

Jak złożyć wniosek:

 1. Przygotuj dowód osobisty adres email, dane dzieci oraz dane adresowe szkół, do których uczęszczają,
 2. Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej i wejdź w > WNIOSKI > Wnioski Rządowe > WNIOSEK DOBRY START > ZŁÓŻ WNIOSEK.

Szczegóły dotyczące programu Dobry Start znajdziesz na stronie www.zus.pl i  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Tłumacz / Translate / Перекладач