Przetargi / Licytacje

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Panią Krystynę Karasińską informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Niezabudowane działki nr 508/1, 508/3, 508/4, 508/5  położone w Olszynach, gmina Szczytno.
Opis przedmiotu licytacji. Niezabudowane działki nr 508/1, 508/3, 508/4, 508/5  o łącznej powierzchni 1,2669 ha, położone w Olszynach, przy drodze Olszyny – Niedźwiedzie, 500m od drogi krajowej nr 53.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 151 600,00 zł netto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 00/100), w tym:
– działka 508/1 o pow. 0,3448 ha : 43 600,00 zł
– działka 508/3 o pow. 0,3473 ha : 43 900,00 zł
– działka 508/4 o pow. 0,4614 ha : 53 600,00 zł
– działka 508/5 o pow. 0,1134 ha : 10 500,00 zł
Cena wywołania 113 700,00 zł (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy siedemset 00/100), w tym:
– działka 508/1 o pow. 0,3448 ha : 32 700,00 zł
– działka 508/3 o pow. 0,3473 ha : 32 925,00 zł
– działka 508/4 o pow. 0,4614 ha : 40 200,00 zł
– działka 508/5 o pow. 0,1134 ha : 7 875,00 zł
Data i godzina licytacji. 15.03.2019 rok, godz. 9.15.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, sala nr IV.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości 15 160,00 zł, a  poszczególnych działek:
– działka 508/1 o pow. 0,3448 ha : 4 360,00 zł
– działka 508/3 o pow. 0,3473 ha : 4 390,00 zł
– działka 508/4 o pow. 0,4614 ha : 5 360,00 zł
– działka 508/5 o pow. 0,1134 ha : 1 050,00zł
Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w siedzibie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej Kancelaria Komornicza w Szczytnie ul. Leyka 23A/63, 12-100 Szczytno oraz siedzibie Banku Spółdzielczego w Szczytnie ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno, pokój nr 24.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Panią Krystynę Karasińską informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Lokal mieszkalny nr 1  położony w Szczytnie przy ul. Bartna Strona 52, 12-100 Szczytno.
Opis przedmiotu licytacji. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 54,18 m2 położony w budynku nr 52 przy ul. Bartna Strona, 12-100 Szczytno, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/00010876/0 wraz z udziałem wynoszącym 20/100 w nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu pod budynkiem nr geod.118 o powierzchni 0,0154 ha, dla którego Sąd Rejonowy
w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/00009177/0.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 153 800,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset 00/100).
Cena wywołania 102 533,33 zł (słownie złotych: sto dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy 33/100).
Data i godzina licytacji. 15.03.2019 rok, godz. 9.30.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, sala nr IV.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości 15 380,00 zł
(słownie złotych: piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt 00/100).

Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w siedzibie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej Kancelaria Komornicza w Szczytnie ul. Leyka 23A/63, 12-100 Szczytno oraz siedzibie Banku Spółdzielczego w Szczytnie ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno, pokój nr 24.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Niezabudowane działki gruntu nr 196/2 i 196/3 o łącznej powierzchni
2,2334 ha, położone w obrębie miejscowości Kolonia gmina Świętajno.
Opis przedmiotu licytacji. Nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek gruntu nr 196/2 i 196/3, o łącznej powierzchni 2,2334 ha, położone w obrębie miejscowości Kolonia gmina Świętajno, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1S/00015946/7.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 56 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100).
Cena wywołania 42 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące 00/100).
Data i godzina licytacji. 15.03.2019 rok, godz. 9.00.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, sala nr IV.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości 5 600,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset 00/100).
Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w siedzibie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej ul. Leyka 23A/63, 12-100 Szczytno.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Niezabudowane działki gruntu nr 136/1 i 29/4 o łącznej powierzchni 14,6100 ha położone w obrębie miejscowości Kolonia gmina Świętajno.
Opis przedmiotu licytacji. Nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek gruntu nr 136/1 i 29/4, o łącznej powierzchni 14,6100 ha, położone w obrębie miejscowości Kolonia gmina Świętajno, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1S/00028715/3.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 368 000,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100).
Cena wywołania 276 000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100).
Data i godzina licytacji. 29.03.2019 rok, godz. 10.00.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, sala nr VI.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości 36 800,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy osiemset 00/100).
Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w siedzibie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej ul. Leyka 23A/63, 12-100 Szczytno.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Niezabudowane działki gruntu nr 124/6, 124/7, 124/8 i 124/9 oraz działka gruntu nr 120/14 zabudowana budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa, o łącznej powierzchni 8,1430 ha, położone w obrębie miejscowości Kolonia gmina Świętajno.
Opis przedmiotu licytacji. Nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek gruntu nr 124/6, 124/7, 124/8 i 124/9 oraz działki gruntu nr 120/14 zabudowanej budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa, o łącznej powierzchni 8,1430 ha, położone w obrębie miejscowości Kolonia gmina Świętajno, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1S/00022966/5.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 259 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100).
Cena wywołania 194 250,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100).
Data i godzina licytacji. 28.03.2019 rok, godz. 14.00.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, sala nr V.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości 25 900,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset 00/100).
Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w siedzibie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej ul. Leyka 23A/63, 12-100 Szczytno.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Niezabudowane działki gruntu nr 59/3, 66/1, 68/1, 164/7, 172/1, 199/6, 199/7 oraz działka gruntu nr 138/4 zabudowana budynkami: mieszkalnym oraz produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa, o łącznej powierzchni 22,0002 ha, położone w obrębie miejscowości Kolonia gmina Świętajno.
Opis przedmiotu licytacji. Nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek gruntu nr 59/3, 66/1, 68/1, 164/7, 172/1, 199/6, 199/7 oraz działki gruntu nr 138/4 zabudowanej budynkami: mieszkalnym oraz produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa, o łącznej powierzchni 22,0002 ha, położone w obrębie miejscowości Kolonia gmina Świętajno, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1S/00023477/7.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 782 000,00 zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100).
Cena wywołania 586 500,00 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset 00/100).
Data i godzina licytacji. 26.03.2019 rok, godz. 9.00.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, sala nr IV.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
78 200,00 zł
(słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście 00/100).
Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w siedzibie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej ul. Leyka 23A/63, 12-100 Szczytno.