Przetargi / Licytacje

Aktualnie brak ofert przetargowych w Banku

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 20, woj. warmińsko-mazurskie,

jako Wierzyciel podaje do wiadomości, że w dniu 09.02.2018 r., o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, w sali nr IV, odbędzie się I licytacja prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie
Krystynę Karasińską, Kancelaria Komornicza w Szczytnie ul. Leyka 23A/63,

nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Tylkowo, gmina Pasym, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr geod. 108/2 o powierzchni 0,0336 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/00028185/8, nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr geod. 108/5 o powierzchni 0,0837 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze OL1S/00050601/4 oraz nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr geod. 1062 o powierzchni 0,0201 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/00050602/1.

Suma oszacowania wynosi 167 400,00 zł zaś cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 550,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości tj. 16 740,00 zł przed przystąpieniem do przetargu
tj. najpóźniej w dniu 08.02.2018 roku w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla Komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek Kancelarii Komornika: nr 23 1020 3639 0000 8402 0005 0419.

Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie. Operat szacunkowy można oglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8.

Więcej informacji można uzyskać również u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Krystyny Karasińskiej, Kancelaria Komornicza w Szczytnie
ul. Leyka 23A/63 tel. 89 624 26 84, email: szczytno@komornik.pl