Przetargi / Licytacje

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pana Macieja Kowalewskiego informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Dom piętrowy jednorodzinny 276 m2  na działce o pow. 2 404 m2  (Szczytno ul. Pasymska 40)
Opis przedmiotu licytacji. Dom piętrowy o powierzchni użytkowej 276,36 m2, wolnostojący, jednorodzinny, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w 1979 roku na działce  nr 207 o powierzchni 2 404,00 m2, położonej bezpośrednio przy ul. Pasymskiej (droga krajowa nr 53). Dom wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, C.O.

Na działce znajduje się również:
-wolnostojący budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 145 m2, jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej, pochodzący z 1985 roku, wyposażony w instalację elektryczną,
drewniany obiekt nie związanym trwale z gruntem,

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi KW nr OL1S/00010934/5.

Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 480 560,00 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100).
Cena wywołania 320 373,33 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 33/100).
Data i godzina licytacji. 11.04.2019 rok, godz. 8.30.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno, sala nr V.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości 48 056,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć 00/100).

Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w siedzibie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pana Macieja Kowalewskiego Kancelaria Komornicza w Szczytnie ul. Gen. Władysława Andersa 4/8, 12-100 Szczytno oraz siedzibie Banku Spółdzielczego w Szczytnie ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno, pokój nr 24.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Panią Krystynę Karasińską informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Niezabudowane działki nr 508/1, 508/3, 508/4, 508/5  położone w Olszynach, gmina Szczytno.
Opis przedmiotu licytacji. Niezabudowane działki nr 508/1, 508/3, 508/4, 508/5  o łącznej powierzchni 1,2669 ha, położone w Olszynach, przy drodze Olszyny – Niedźwiedzie, 500m od drogi krajowej nr 53.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji. 151 600,00 zł netto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 00/100), w tym:
– działka 508/1 o pow. 0,3448 ha : 43 600,00 zł
– działka 508/3 o pow. 0,3473 ha : 43 900,00 zł
– działka 508/4 o pow. 0,4614 ha : 53 600,00 zł
– działka 508/5 o pow. 0,1134 ha : 10 500,00 zł
Cena wywołania 113 700,00 zł (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy siedemset 00/100), w tym:
– działka 508/1 o pow. 0,3448 ha : 32 700,00 zł
– działka 508/3 o pow. 0,3473 ha : 32 925,00 zł
– działka 508/4 o pow. 0,4614 ha : 40 200,00 zł
– działka 508/5 o pow. 0,1134 ha : 7 875,00 zł
Data i godzina licytacji. 15.03.2019 rok, godz. 9.15.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, sala nr IV.
Informacje dodatkowe Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości 15 160,00 zł, a  poszczególnych działek:
– działka 508/1 o pow. 0,3448 ha : 4 360,00 zł
– działka 508/3 o pow. 0,3473 ha : 4 390,00 zł
– działka 508/4 o pow. 0,4614 ha : 5 360,00 zł
– działka 508/5 o pow. 0,1134 ha : 1 050,00zł
Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w siedzibie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej Kancelaria Komornicza w Szczytnie ul. Leyka 23A/63, 12-100 Szczytno oraz siedzibie Banku Spółdzielczego w Szczytnie ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno, pokój nr 24.