Przetargi / Licytacje

Licytacja nieruchomości rolnych w dniu 12.10.2022 r.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej informuje, że w dniu 12.10.2022 roku w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8 w Sali nr V odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

 

Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Numer działek Numer Księgi Wieczystej Łączna powierzchnia nieruchomości Oszacowana wartość nieruchomości Cena wywoławcza Wysokość rękojmi Wyznaczona godzina przeprowadzenia licytacji
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
280/1, 267, 279, 289, 230, 242 OL1S/00010635/9 10,9400 ha 402 000,00 zł 301 500,00 zł 40 200,00 zł 12:00
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
228 OL1S/00052896/2 5,2400 ha 189 000,00 zł 141 750,00 zł 18 900,00 zł 12:30
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
211 OL1S/00031679/2 1,7800 ha 71 000,00 zł 53 250,00 zł. 7 100,00 zł 13:00
Nieruchomość rolna Dźwierzuty, gm.Dźwierzuty 553 OL1S/00013117/3 3,8300 ha 138 000,00 zł 103 500,00 zł 13 800,00 zł 13:30
Nieruchomość rolna Gisiel,
gm. Dźwierzuty
199, 208, 207/1, 207/3, 207/4 OL1S/00004316/2 14,3551 ha 521 000,00 zł 390 750,00 zł 52 100,00 zł 14:00

Kwotę podanej wyżej rękojmi można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Mrągowo nr: 23 1020 3639 0000 8402 0005 0419 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 8 operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja nieruchomości rolnych w dniu 25.10.2022 r.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej informuje, że w dniu 25.10.2022 roku w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8 w Sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

 

Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Numer działek Numer Księgi Wieczystej Łączna powierzchnia nieruchomości Oszacowana wartość nieruchomości Cena wywoławcza Wysokość rękojmi Wyznaczona godzina przeprowadzenia licytacji
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
255 OL1S/00013462/6 2,8900 ha 98 000,00 zł 73 500,00 zł 9 800,00 zł 9:00
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
259 OL1S/00027576/9 0,2000 ha 7 000,00 zł 5 250,00 zł 700,00 zł 9:30
Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 36. Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
261/1 OL1S/00005950/5 0,1300 ha 604 000,00 zł 453 000,00 zł. 60 400,00 zł 10:00
Nieruchomość rolna zabudowana budynkami gospodarczymi Dźwierzuty, gm.Dźwierzuty 261/2 OL1S/00005950/5 2,9700 ha 1 894 000,00 zł 1 420 500,00 zł 189 400,00 zł 10:30
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
258 OL1S/00005950/5 1,6200 ha 55 000,00 zł 41 250,00 zł 5 500,00 zł 11:00

Kwotę podanej wyżej rękojmi można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Mrągowo nr: 23 1020 3639 0000 8402 0005 0419 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 8 operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja nieruchomości rolnych w dniu 28.10.2022 r.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej informuje, że w dniu 28.10.2022 roku w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8 w Sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

 

Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Numer działek Numer Księgi Wieczystej Łączna powierzchnia nieruchomości Oszacowana wartość nieruchomości Cena wywoławcza Wysokość rękojmi Wyznaczona godzina przeprowadzenia licytacji
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
183 OL1S/00010889/4 10,5400 ha 419 000,00 zł 314 250,00 zł 41 900,00 zł 9:00
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
59, 66, 254, 262, 256/2 OL1S/00043419/9 13,6448 ha 501 000,00 zł 375 750,00 zł 50 100,00 zł 9:20
Nieruchomość rolna Gisiel,
gm. Dźwierzuty
210/2 OL1S/00053582/5 1,9599 ha 72 000,00 zł 54 000,00 zł. 7 200,00 zł 9:40
Nieruchomość rolna Szczepankowo, gm.Dźwierzuty 205 OL1S/00014668/7 2,3300 ha 86 000,00 zł 64 500,00 zł 8 600,00 zł 10:00

 

Kwotę podanej wyżej rękojmi można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Mrągowo nr: 23 1020 3639 0000 8402 0005 0419 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 8 operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja nieruchomości rolnych w dniu 24.11.2022 r.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pani Krystyny Karasińskiej informuje, że w dniu 24.11.2022 roku w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8 w Sali nr V odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

 

Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Numer działek Numer Księgi Wieczystej Łączna powierzchnia nieruchomości Oszacowana wartość nieruchomości Cena wywoławcza Wysokość rękojmi Wyznaczona godzina przeprowadzenia licytacji
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
237 OL1S/00031691/2 3,1900 ha 117 000,00 zł 87 750,00 zł 11 700,00 zł 13:00
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
257 OL1S/00048867/9 0,2500 ha 7 000,00 zł 5 250,00 zł 700,00 zł 13:20
Nieruchomość rolna Dźwierzuty,
gm. Dźwierzuty
197 OL1S/00053751/1 0,7469 ha 30 000,00 zł 22 500,00 zł 3 000,00 zł 13:40

Kwotę podanej wyżej rękojmi można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Mrągowo nr: 23 1020 3639 0000 8402 0005 0419 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 8 operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Tłumacz / Translate / Перекладач