Przetargi / Licytacje

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pana Macieja Kowalewskiego informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Samochód ciężarowy
Marka: MERCEDES-BENZ SPRINTER 312.
Opis przedmiotu licytacji. Numer rejestracyjny pojazdu: NSZ 81GL
Rok produkcji: 1998
Pojemność silnika: 2 874 cm3
Dopuszczalna ładowność: 1 300 kg
Suma oszacowania przedmiotu licytacji.  7 800,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy osiemset 00/100)
Cena wywołania 3 900,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100)
Data i godzina licytacji. 28.12.2018 roku, godz. 12.30.
Miejsce licytacji. Szczytno przy ul. Pola 5
Informacje dodatkowe Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pana Macieja Kowalewskiego informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Nieruchomość położona w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 40, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1S/00010934/5
Opis przedmiotu licytacji. Zabudowana budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym działka oznaczona nr 207, położona w Szczytnie bezpośrednio przy ul. Pasymskiej.

Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny o powierzchnia użytkowa budynku 276,36 m2.

Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 145 m2.

Otoczenie przedmiotu licytacji. Zabudowa usługowa, mieszkaniowa oraz ogródki działkowe, w niedalekiej odległości od jeziora Domowego Duże.
Suma oszacowania przedmiotu licytacji.  

480 560,00 zł,

 

Cena wywoławcza 360 420,00 zł.
Wysokość rękojmi (wadium) 48 056,00 zł,
Data i godzina licytacji. 13.12.2018 roku, godz. 14.00.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8, sala nr V

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bank Spółdzielczy w Szczytnie na podstawie obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pana Wojciecha Niepsuja informuje, o licytacji:

Przedmiot licytacji. Nieruchomość – stanowiąca działki nr 55/3 i 55/6 o powierzchni 3200 m2, położona w Gietrzwałdzie, dla której Sąd rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1O/00060218/2.  
Suma oszacowania przedmiotu licytacji.  

4 050,00 zł,

 

Cena wywoławcza 2 700,00 zł.
Wysokość rękojmi (wadium) 405,00 zł,
Data i godzina licytacji. 13.12.2018 roku, godz. 14.00.
Miejsce licytacji. Budynek Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Erwina Kruka 44,
sala nr 223.