Podziękowania

  • Podziękowanie od Koła Gospodyń Wiejskich ,,Korpellove” za bezinteresowną pomoc i życzliwość.
  • Podziękowanie od Wójta Gminy Rozogi Zbigniewa Kudrzyckiego za pomoc i wsparcie w przygotowaniu Dożynek Gminno – Powiatowych, które odbyły się w Rozogach.
  • Podziękowanie od Burmistrza Cezarego Łachmańskiego za wkład włożony w organizację wydarzeń środowiskowych i kulturalnych Miasta i Gminy Pasym.
  • Podziękowanie od Włodzimierza Budnego Prezesa Zarządu ,,Towarzystwa Przyjaciół Jedwabna” za wkład i wsparcie w budowę pomnika Walentego Habandta w Jedwabnie.
  • Podziękowanie od Burmistrza Miasta Szczytno Krzysztofa Mańkowskiego za wsparcie finansowe przy organizacji XXXI Dni i Nocy Szczytna 2023.
  • Podziękowanie  za życzliwość i wsparcie wydarzenia charytatywnego ,,Klon biega dla zdrowia”.
  • Podziękowanie od Adama Przybysza Prezesa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości za wsparcie finansowe przekazane na organizację II Gali Rzemiosła Warmii i Mazur.
  • Podziękowanie od Burmistrza Miasta Szczytno Krzysztofa Mańkowskiego za 5,5 roku owocnej i efektywnej współpracy, okazaną życzliwość oraz wsparcie w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach.
  • Podziękowanie od Roberta Jurkewicza oraz Sebastiana Koguta organizatorów III Mistrzostw Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań, za zaangażowane i hojność.
Tłumacz / Translate / Перекладач