Zastrzeganie kart i dokumentów

Jak zastrzec kartę?

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Klient powinien dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia na kilka sposobów:

 •     telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50 oraz 801 321 456
 •     w każdym oddziale Banku
 •     za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem 828 828 828
 •     za pośrednictwem portalu kartowego „Kartosfera”

Jak zastrzec dokument tożsamości?

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj – zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość!

Klienci Banku Spółdzielczego w Szczytnie mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 •     dowód osobisty
 •     tymczasowy dowód osobisty,
 •     prawo jazdy,
 •     książeczka wojskowa,
 •     książeczka marynarska,
 •     paszport,
 •     karta stałego pobytu,
 •     dokument zagraniczny,
 •     inny dokument (niezdefiniowany),
 •     oraz dowód rejestracyjny, karty.

Ile to kosztuje?

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

Tłumacz / Translate / Перекладач