Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych

Bank na mocy ustawy o usługach płatniczych z dnia 19.08.2011r. na zasadach określonych w art. 143a-143c, udziela klientom pomocy w odzyskaniu środków pieniężnych przekazanych przez płatnika na błędny numer rachunku bankowego odbiorcy płatności.

Jak odzyskać środki przekazane na niewłaściwy rachunek, określają zasady zwrotu środków transakcji płatniczych, zamieszczone poniżej.

Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych

Wniosek o zwrot środków transakcji płatniczych

Wniosek o ujawnienie danych

Tłumacz / Translate / Перекладач