Bankowość elektroniczna

Nowa Bankowość Elektroniczna

 
 

Bankowość wykorzystuje trzy metody autoryzacji

 • Token mobilny (komunikat push w eBank Go)
 • Hasło SMS
 • Kod PIN dla transakcji realizowanych w eBank Go

Silne uwierzytelnienie zgodne z PSD2

Wiedza

hasło do logowania (hasło maskowane), PIN w aplikacji mobilnej/karcie debetowej;

Posiadanie

sparowana z telefonem Aplikacja Mobilna Banku eBank Go, numer telefonu, na który przysyłane są kody SMS, kod QR;

Cecha klienta

biometria, np. odcisk palca.

Usługi w ramach systemu bankowości elektronicznej

 • przeglądanie rachunków, historii rachunków, potwierdzeń przelewów
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu Elixir, Express Elixir, Sorbnet, przelewów z podzieloną płatnością) w obrocie krajowym, w PLN
 • składanie dyspozycji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, z rachunków w PLN i w walutach wymienialnych
 • importowanie przelewów, szablonów
 • składanie i odwoływanie zleceń stałych w obrocie krajowym
 • doładowanie telefonów komórkowych
 • przeglądanie informacji o operacjach na kartach płatniczych
 • składanie wniosku o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”
 • wymiana walutowa po kursach negocjowanych
 • zakładanie oraz likwidacja lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunkach Posiadacza rachunku w Banku – dotyczy to tylko lokat zakładanych w systemie bankowości elektronicznej
 • przeglądanie i spłaty kredytów
 • tworzenie bazy danych kontrahentów/szablonów, na rzecz których składane są dyspozycje
 • założenie i korzystanie z usługi moje ID (profil zaufany)
 • korespondencja z Bankiem
 • składanie wniosków
 • usługa BLIK.
 • zakładanie lokat
 • zmiana limitu na kartach

Logowanie Kodem QR

Fotoprzelew – generator kodu QR

Fotoprzelew – płatność kodem QR

Tłumacz / Translate / Перекладач