Cookies

Informacja prawna

Uwagi ogólne

W celu pełnego zabezpieczenia praw osób korzystających (Użytkowników Serwisu) z serwisu internetowego pod adresem https://bsszczytno.pl (Serwis), administrowanego przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie (BS), BS prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

 

Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Dane zawarte na stronach Serwisu BS nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dla Użytkowników Serwisu lub innych osób; nie są ofertą jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Użytkownikom Serwisu, Klientom i podmiotom współpracującym z BS.
BS przysługuje prawo zmian informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez BS terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu. BS nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych czynności Użytkowników Serwisu. BS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie. Całkowite ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.

 

Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, iż informacje transmitowane pocztą elektroniczną lub w innej formie transmisji poprzez sieć internetową nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencje ze strony osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy korzystania z usług bankowości internetowej BS za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych.

 

Prawa autorskie

Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz.U z 2003 Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.). Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z BS.

 

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą identyfikacji Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie przechowują one danych Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość użytkownika.

 

Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych przez ten Serwis – a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Strona https://bsszczytno.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

Nazwa cookie Rodzaj Cel zapisania
     
_utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
_utmb trwały przechowuje czas wizyty/przebywania na stronie
_utmc sesyjny przechowuje czas wizyty/przebywania na stronie
_utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd do nas trafił użytkownik

 

Pliki cookies sesyjne są przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej.

Pliki cookies stałe są przechowywane w przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez użytkownika.

Tłumacz / Translate / Перекладач