Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Tabela oprocentowania lokat Overnight dla podmiotów gospodarczych

Stawki obowiązują w dniu: 27.03.2020

Minimalna kwota Wysokość oprocentowania
  PLN
50 000 0.05%

 

Stopa depozytowa NBP 0,5%
Stopa redyskonta weksli 1,05%