Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Tabela oprocentowania lokat Overnight dla podmiotów gospodarczych

Stawki obowiązują w dniu: 17.10.2019

Minimalna kwota Wysokość oprocentowania
PLN EUR USD
10 000 0.00% 1.32%
50 000 0.75%

 

Stopa depozytowa NBP 0,5%
Stopa redyskonta weksli 1,75%