Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Stawki obowiązują w dniu: 22.09.2023

Podmiot Minimalna kwota w PLN Wysokość oprocentowania
Podmiot gospodarczy (Firma) 50 000 0,06%
Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) 250 000 0,30%

 

Stopa referencyjna NBP 6,75% w skali rocznej
Stopa lombardowa NBP 7,25% w skali rocznej
Stopa depozytowa NBP 6,25% w skali rocznej
Stopa redyskonta weksli NBP 6,80% w skali rocznej
Stopa dyskontowa weksli NBP 6,85% w skali rocznej

 

Tłumacz / Translate / Перекладач