Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Tabela oprocentowania lokat Overnight dla podmiotów gospodarczych

Stawki obowiązują w dniu: 14.08.2020

Minimalna kwota Wysokość oprocentowania
PLN
50 000 0.00%

 

Stopa depozytowa NBP 0%
Stopa redyskonta weksli 0,11%

 

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Tabela oprocentowania lokat Overnight dla podmiotów gospodarczych

Stawki obowiązują w dniu: 15.07.2020

Minimalna kwota Wysokość oprocentowania
PLN
50 000 0.00%

 

Stopa depozytowa NBP 0%
Stopa redyskonta weksli 0,11%