Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Tabela oprocentowania lokat Overnight dla podmiotów gospodarczych

Stawki obowiązują w dniu: 01.06.2020

Minimalna kwota Wysokość oprocentowania
  PLN
50 000 0.00%

 

Stopa depozytowa NBP 0%
Stopa redyskonta weksli 0,11%