Oprocentowanie

Tabela oprocentowania produktów bankowych

pdfTabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie
Rozmiar pliku: 832 KB

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Stawki obowiązują w dniu: 21.01.2022

Podmiot Minimalna kwota w PLN Wysokość oprocentowania
Podmiot gospodarczy (Firma) 50 000 0.17%
Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) 250 000 0.11%

 

Stopa referencyjna NBP 2,25% w skali rocznej
Stopa lombardowa NBP 2,75% w skali rocznej
Stopa depozytowa NBP 1,75% w skali rocznej
Stopa redyskonta weksli NBP 2,30% w skali rocznej
Stopa dyskontowa weksli NBP 2,35% w skali rocznej