Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Stawki obowiązują w dniu: 01.07.2022

Podmiot Minimalna kwota w PLN Wysokość oprocentowania
Podmiot gospodarczy (Firma) 50 000 0,06%
Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) 250 000 0,3%

 

Stopa referencyjna NBP 6,00% w skali rocznej
Stopa lombardowa NBP 6,50% w skali rocznej
Stopa depozytowa NBP 5,50% w skali rocznej
Stopa redyskonta weksli NBP 6,05% w skali rocznej
Stopa dyskontowa weksli NBP 6,10% w skali rocznej

 

Tłumacz / Translate / Перекладач