Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Tabela oprocentowania lokat Overnight dla podmiotów gospodarczych

Stawki obowiązują w dniu: 28.02.2020

Minimalna kwota Wysokość oprocentowania
  PLN EUR USD
10 000 0.00% 1.00%
50 000 0.49%

 

Stopa depozytowa NBP 0,5%
Stopa redyskonta weksli 1,75%