Oprocentowanie

Tabela oprocentowania produktów bankowych

pdfTabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie
Rozmiar pliku: 832 KB

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Tabela oprocentowania lokat Overnight dla podmiotów gospodarczych

Stawki obowiązują w dniu:

Minimalna kwota Wysokość oprocentowania
  PLN
50 000 0.00%

 

Stopa depozytowa NBP 0%
Stopa referencyjna NBP 0,10%
Stopa redyskonta weksli 0,11%