Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

 

Tabela oprocentowania lokat Overnight dla podmiotów gospodarczych

Stawki obowiązują w dniu: 21.03.2019

Minimalna kwota Wysokość oprocentowania
PLN EUR USD
10 000 0.01% 0.93%
50 000 0.45%

 

Stopa depozytowa NBP 0,5%
Stopa redyskonta weksli 1,75%