Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat Overnight

Stawki obowiązują w dniu: 21.06.2024

Podmiot Minimalna kwota w PLN Wysokość oprocentowania
Podmiot gospodarczy (Firma) 50 000 0,06%
Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) 250 000 0,29%

 

Stopa referencyjna NBP 5,75% w skali rocznej
Stopa lombardowa NBP 6,25% w skali rocznej
Stopa depozytowa NBP 5,25% w skali rocznej
Stopa redyskonta weksli NBP 5,80% w skali rocznej
Stopa dyskontowa weksli NBP 5,85% w skali rocznej

 

Tłumacz / Translate / Перекладач