Ubezpieczenia Odnawialnych Źródeł Energii

Concordia

CONCORDIA

Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd. Spraw, aby tak pozostało – wybierz dobre ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z zakresu niespotykanego dotąd na rynku

U nas możesz ubezpieczyć:

 • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie,    
 • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

Główne zalety ubezpieczenia:  

 • ochrona od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w
  warunkach ubezpieczenia
 • świadczenie w przypadku produkcji niższej niż zakładał projekt, np. w związku z gorszym nasłonecznieniem
 • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego          
 • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie podstawowym      
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta             
 • oferta dla szerokiego grona odbiorców – klientów  indywidualnych, rolników, przedsiębiorców             
 • zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby polisa stanowiła zabezpieczenie kredytu 
 • przy szkodzie pokrywamy dodatkowe koszty związane np.  z demontażem uszkodzonych elementów, odkażaniem w  miejscu ubezpieczenia

Ochrona od zdarzeń losowych – przykłady:            

 • uszkodzenie instalacji przez grad       
 • kradzież części instalacji             
 • uszkodzenie instalacji po rzucie kamieniem lub butelką          
 • przegryzienie okablowania przez kuny

Straty w produkcji energii elektrycznej – dodatkowe  rozszerzenia 

Jeśli doszło do szkody w instalacji w wyniku zdarzenia  losowego objętego ubezpieczeniem od utraty i uszkodzeń, to wypłacamy rekompensatę za prąd, który nie został wyprodukowany podczas przerwy w jej działaniu.

Jeśli produkcja energii była niższa niż pierwotnie zakładana (określona przez instalatora w projekcie, umowie lub innym dokumencie), to wypłacimy różnicę pomiędzy zakładaną a rzeczywistą produkcją energii.

Karta produktu_OZE_2020 09 07