W dniu 24.11.2018 r.  w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyła się gala z okazji 60-lecia objęcia przez PCK patronatu nad honorowym krwiodawstwem w Polsce. Z tej okazji najbardziej zasłużeni członkowie klubów HDK z terenu powiatu odebrali odznaczenia, okolicznościowe medale oraz statuetki. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele samorządów i instytucji, które wspierają tę szlachetną ideę, wśród których nie zabrakło Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Na uroczystej gali Pan Wiceprezes Tomasz Błaszczak odebrał osobiście Akt Nadania Medalu 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża dla Banku Spółdzielczego w Szczytnie, który od wielu lat aktywnie wspiera działalność PCK. Uroczystość uświetniły także występy dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu szczycieńskiego oraz zespołu Port braci Ałajów w repertuarze Krzysztofa Klenczona.

Tłumacz / Translate / Перекладач