Tradycją w naszych gminach jest coroczne organizowanie uroczystości dożynkowych. W Gminie Szczytno uroczyste obchody święta rolników odbyły się 20.08.2017 r. w Olszynach. Uroczystość dożynkową zaingurowała Msza św. na placu dożynkowym poprowadzona przez Dziekana Dekanatu Szczytno Ks. kan. mgr Andrzeja Wysockiego. Kolejnym punktem uroczystości był ceremoniał dożynkowy. Uczestnicy imprezy mieli również możliwość skosztowania wyrobów sołectw m.in. z Olszyn, Rudki, Płozów, Prusowego Borku, Gawrzyjałek, Nowin, na specjalnie przygotowanych stoiskach. Część biesiadną umilały występy zaproszonych artystów, m.in.: „Kabaret Ławeczka”, Shazza z zespołem oraz gwiazda wieczoru – zespół MASTERS.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie włączył się w obchody tegorocznego Święta Plonów jako sponsor oraz przygotował specjalne stoisko promocyjne. Osoby obecne na palcu dożynkowym chętnie podejmowały rozmowy z pracownikami Banku na temat produktów i usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie. Największym zainteresowaniem cieszyły się produkty: rachunek Pol-konto Aktywne, Pol-konto Senior, promocyjny kredyt gotówkowy – Szybki Kredyt oraz produkty dedykowane dla rolników, m.in. kredyty inwestycyjne, w tym na zakup ziemi, maszyn i urządzeń oraz kredyty obrotowe. Nie brakowało także rozmów na temat możliwości korzystnego ulokowania środków w Banku Spółdzielczym w Szczytnie.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач