Bank Spółdzielczy w Szczytnie włączając się w ogólnopolską akcję pomocy dla Ukrainy dotkniętej inwazją Rosji przygotował dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski po 24.02.2022 r. do odwołania:

  1. Bezpłatny rachunek POL-Konto z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej do założenia których wymagany jest tylko jeden dokument: paszport zagraniczny lub karta stałego pobytu:
  2. Bezpłatne przelewy zagraniczne z rachunków bankowych realizowane do banków na Ukrainie w każdej walucie – nie pobiera się opłat za realizację przelewów zagranicznych wysyłanych na Ukrainę. Bank zwraca koszty poniesione w bankowości elektronicznej z tytułu realizacji przelewów zagranicznych wysyłanych na Ukrainę i przelewów krajowych na rzecz pomocy dla Ukrainy. Zwrot realizowany jest na wniosek Klienta w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku;
  3. Bezpłatne wpłaty i przelewy na rzecz pomocy dla Ukrainy;
  4. Bezpłatne wpłaty/przekazy na Ukrainę za pośrednictwem systemu Western Union.

Wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie można dokonywać na rachunek Stowarzyszenia Wszystko dla Szczytna nr 84 8838 0005 3001 0010 0500 0003 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.

Został również uruchomiony link do szybkiej płatności, który znajduje się na naszej stronie internetowej https://szczytnodlaukrainy.pl

—————–

Bank Spółdzielczy у Щитному, долучаючись до загальнонаціональної акції допомоги Україні, постраждалої від вторгнення Росії, підготував для приїжджаючих українських громадян до Польщі після 24 лютого 2022 року до скасування:

    1. Безкоштовний рахунок POL-Konto з дебетовою карткою та доступом до банківського рахунку, для відкриття якого потрібен лише один документ: закордонний паспорт або карта постійного проживання

   2. Безкоштовні іноземні перекази з банківських рахунків до банків України в будь-якій валюті – плата за виконання іноземних переказів, відправлених в Україну, не стягується. Банк відшкодовує витрати, понесені в електронному рахунку на виконання іноземних переказів, надісланих в Україну, та внутрішніх переказів для надання допомоги Україні. Повернення здійснюється за бажанням Замовника протягом 7 днів з моменту отримання запиту

    3. Безкоштовні вплати та перекази на допомогу Україні

    4. Безкоштовні вплати/перекази в Україну через систему Western Union.

Перекази на допомогу Україні можна зробити на рахунок Асоціації «Все для Щитно» № 84 8838 0005 3001 0010 0500 0003 з анотацією «Допомога Україні».

Також було запущено посилання на швидку оплату, яку можна знайти на нашому сайті https://szczytnodlaukrainy.pl з анотацією «Допомога Україні»

Tłumacz / Translate / Перекладач