Uprzejmie informujemy, że PFR opracował prezentację dotyczącą zasad rozliczania Tarczy Finansowej 2.0. dla Przedsiębiorstw z sektora MŚP, która dostępna jest poniżej:

Prezentacja

Na podstawie niniejszej prezentacji, PFR będzie przeprowadzał cykl szkoleń adresowanych do Beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0 z sektora MSP ukierunkowanych na poprawne złożenie Oświadczenia o rozliczeniu otrzymanej subwencji finansowej. Szkolenie to pozwoli przybliżyć wszystkim zaineresowanym zasady rozliczania subwencji. Szkolenia będą prowadzone od poniedziałku do piątku o godzinie 13:00. Przewidywany czas szkolenia to ok. 1,5 h.
PFR uruchomił stronę umożliwiającą bezpośrednie, indywidualne zapisy do szkoleń dotyczących rozliczeń Tarczy 2.0 dla MSP dostępne pod linkiem:
https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0/

 

Z poważaniem
Zespół Banku Spółdzielczego w Szczytnie

Tłumacz / Translate / Перекладач