W dniu 20 kwietnia b.r. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyła się uroczystość wręczenia Statuetek i Wyróżnień Jurandy 2016. Już po raz osiemnasty Kapituła przyznała nagrody za wybitne zasługi w dziedzinach: gospodarka, działalność społeczna, kultura, nauka i sztuka, turystyka, sport i rekreacja. Tegoroczna Kapituła nagrody Juranda w składzie:

–  Jarosław Matłach – Starosta Szczycieński (Przewodniczący Kapituły),

–  Joanna Gawryszewska – Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego (Członek Kapituły),

–  Jan Szymczak – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie (Członek Kapituły),

wręczała nowo zaprojektowaną przez Przemysława Kozaka – szczycieńskiego grafika i artystę – statuetkę.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Uniwersytet III Wieku, za działalność na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w Powiecie Szczycieńskim;
  • Jadwiga Łęczek, za wieloletnią bezinteresowną pomoc na rzecz osób potrzebujących oraz aktywizację społeczną w Powiecie Szczycieńskim;
  • Dominik Smosarski, za szczególne osiągnięcia i sukcesy sportowe;
  • Leśny Zakątek, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki w Powiecie Szczycieńskim;
  • Grupa S.A.K.S., za działalność kulturalną na rzecz mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego.

Statuetki Juranda przyznano dla:

  • Fundacji Autrimpus, za propagowanie bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego;
  • Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku, za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego;
  • P. H. U. Samoradek, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki;
  • Jerzemu Niemczuk za działalność kulturalną na rzecz mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego;
  • Ireneuszowi Bukowieckiemu, za wkład w rozwój sportu i lekkoatletyki w Powiecie Szczycieńskim.

W tym roku postanowiono przyznać nagrodę specjalną: Jurand Honorowy i tytuł Zasłużonego dla Powiatu Szczycieńskiego dla Andrzeja Górczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Andrzej Górczyński w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, z którymi miał przyjemność współpracować w swojej karierze zawodowej. Wśród składających gratulacje nie zabrakło obecnego Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie oraz pracowników, którzy licznie przybyli na uroczystość.

Część artystyczną uroczystości wypełniły występy zespołu S.A.K.S. pod kierownictwem Aleksandra Tomaszczyka oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” z Olsztyna.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач