19 listopada 2018 r w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie miał miejsce Teatr przy Stoliku w wykonaniu aktorów z Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie: Wiesławę Szymańską i Mariana Czarkowskiego, którzy zaprezentowali sztukę pt. „Słowa do wolności”.

Licznie zgromadzona publiczność z zainteresowaniem wysłuchała opowieści o drodze Polski do niepodległości poprzez słowa wybitnych poetów, prozaików, dramaturgów, pieśni barda Jacka Kaczmarskiego, jak również działaczy społecznych i politycznych. To znakomity poetycko-muzyczny komentarz do dziejów Polski od zaborów po współczesność. Sponsorem sztuki był Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

Tłumacz / Translate / Перекладач