Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych

 

Od 1 lipca 2023 r. zacznie obowiązywać zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych. 

Co zostało zmienione w Regulaminie

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów o:

  • możliwości uruchomienia nowej metody uwierzytelnienia 3DS w aplikacji BSPay, dzięki czemu możliwe będzie silne uwierzytelnienie transakcji internetowych w aplikacji mobilnej,
  • możliwości wyłączenia silnego uwierzytelnienia 3DS dla pojedynczej transakcji internetowej lub określonej liczby następujących po sobie takich transakcji internetowych, a także dla określonej wysokości transakcji. Kwoty transakcji oraz sumy transakcji, dla których można wyłączyć silne uwierzytelnianie, znajdą Państwo na stronie www.bsszczytno.pl,
  • zwiększeniu maksymalnej kwoty wypłaty gotówki przy usłudze cash back do 1 000 zł.
Gdzie jest dostępny zmieniony Regulamin 

Jednolity tekst Regulaminu z uwzględnieniem opisanych zmian znajdą Państwo tutaj.

Dlaczego przekazujemy informację o zmianach

Informację o zmianach przekazujemy stosownie do postanowień par. 115 Regulaminu. W przypadku nieakceptowania zmian mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jeśli nie złożą Państwo wypowiedzenia umowy rachunku w tym terminie, zmiany obowiązują od dnia następującego po upływie ww. 14-dniowego terminu.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач