Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 września 2021 r. wprowadzamy zmiany do:

  1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  2. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Wprowadzone zmiany podyktowane są wdrożeniem usługi e-Kantor. Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań i dostosowujemy nasze produkty i usługi do potrzeb i oczekiwań klientów. Uruchomienie nowej usługi wymiany walutowej online pozwoli Państwu na swobodne realizowanie transakcji wymiany walut w dogodnym dla Was czasie i miejscu.

W związku z powyższym w treści regulaminów wprowadzono zapisy dotyczące warunków korzystania z usługi e-Kantor.

Jednolite teksty w/w Regulaminów z uwzględnieniem zmian, znajdą  Państwo poniżej oraz w zakładce „Regulaminy i Dokumenty”.

Nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”

Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.

 

 

Tłumacz / Translate / Перекладач