Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie.

Nowe zapisy Regulaminu zostały dostosowane do zmian prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. w sprawie płatności transgranicznych i opłat za przeliczanie waluty oraz podpisanego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia zapłaty. Zmiany dotyczą:

  • dodania definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów oraz określenie zasad realizacji przelewów Target i SEPA;
  • wprowadzenia zmian do zasad realizacji Polecenia zapłaty;
  • dodania nowych przesłanek umożliwiających Bankowi zmianę wysokości oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych;
  • dodania możliwości zaprzestania wysyłki informacji do Klientów w przypadku dwukrotnego jej zwrotu do Banku z adnotacją o błędnym adresie Klienta.

Treść nowego Regulaminu.                                                                           

Prosimy o zapoznanie się z nowy Regulaminem.                                        

Tłumacz / Translate / Перекладач