Zmiany w Taryfach opłat i prowizji bankowych – podatek VAT od niektórych opłat i prowizji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmianę w Taryfach opłat i prowizji bankowych dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Zmiana polega na wprowadzeniu w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku VAT  w zakresie czynności banku, do których należą:

  • wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych;
  • zastrzeganie dokumentów;
  • sporządzanie duplikatów i kopii dokumentów;
  • sporządzanie historii rachunku na wniosek klienta;
  • przygotowanie i przesłanie do podmiotów uprawnionych informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Powyższe usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, który na dzień wprowadzania zmian wynosi 23%.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowych Taryf opłat i prowizji.

Tłumacz / Translate / Перекладач