Zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych
dla klientów instytucjonalnych i Tabeli oprocentowania produktów depozytowych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadzamy zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów instytucjonalnych.

Najistotniejsze zmiany, które mają wpływ na obsługę rachunku rozliczeniowego to:

  1. obniżenie opłaty za realizację przelewów SEPA do wartości jak za przelewy ELIXIR,
  2. obniżenie opłaty za realizację przelewów TARGET i SWIFT w euro w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do wartości jak za przelewy SORBNET,
  3. obniżenie opłaty za prowadzenie rachunku walutowego,
  4. podwyższenie opłaty za realizację przelewów w placówce Banku,
  5. podwyższenie wartości min. prowizji pobieranych od wpłat i wypłat gotówkowych oraz zlikwidowanie progów maksymalnych,
  6. wprowadzenie opłaty za odbiór i wysyłkę wyciągów w formie papierowej. Klienci, którzy korzystają z tej formy dostarczania wyciągów, mają możliwość zmiany kanału dostarczania wyciągów. Bank Spółdzielczy w Szczytnie udostępnia jeden bezpłatny kanał komunikacji: e-mali oraz dodatkowo udostępnia wyciągi w systemie bankowości elektronicznej. Zmiany można dokonać w każdej placówce Banku,
  7. zmiana wysokości prowizji od transakcji gotówkowych wykonywanych kartą debetową.

Od 1 kwietnia 2020 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza również zmiany w oprocentowaniu produktów depozytowych, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej. Obniżenie wysokości stóp procentowych wprowadzone zostaje  zgodnie z zapisami § 28 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów instytucjonalnych.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Dyspozycja zmiany kanału komunikacji.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач