Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

Uwaga – Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki!

Zasady Bezpiecznego Korzystania z Bankowości Elektronicznej

 
 • Jeżeli widzisz komunikat o błędnym logowaniu po raz drugi, skontaktuj się z bankiem.
 • Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall).
 • Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej.
 • Nie otwieraj strony bankowości elektronicznej poprzez link z e-maila i nie instaluj oprogramowania z niezaufanego źródła. Przestępcy w ten sposób mogą próbować przejąć kontrolę nad Twoim urządzeniem (komputer, tablet, smartfon).
 • Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.
 • Nie instaluj oprogramowania jeżeli instrukcja instalacji zawiera zalecenie rezygnacji ze skanowania aplikacji oprogramowaniem antywirusowym.
 • Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej.
 • Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu – w tzw. hot-spotach.
 • Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu.
 • Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB.
 • Nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie.
 • Sprawdź czy w pasku przeglądarki znajduje się symbol „zatrzaśniętej kłódki”, który gwarantuje szyfrowanie sesji. W zależności od przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.
 • Zweryfikuj czy certyfikat strony wystawiony jest dla Bank Spółdzielczy w Szczytnie, przez firmę DigiCert Inc (kliknięcie na „zatrzaśniętą kłódkę” w pasku przeglądarki).
 

Informacja dla klientów CUI

Zmiana w edycji zdefiniowanych kontrahentów, odbiorców oraz szablonów

Informujemy, iż od 24.09.2014r. wprowadzona została autoryzacja edycji zdefiniowanych kontrahentów, odbiorców oraz szablonów przelewów.

Wprowadzone zmiany w bankowości internetowej zwiększą bezpieczeństwo korzystania z predefiniowanych odbiorców, kontrahentów oraz szablonów w sytuacji, gdy osoby podpisujące przelew nie wykonają właściwej kontroli numeru NRB. Dzięki wprowadzeniu niniejszej funkcjonalności każda zmiana nazwy lub numery NRB zdefiniowanego odbiorcy, kontrahenta lub szablonu przelewu jak również edycja numeru telefonu Pre-Paid wymagała będzie ponownej autoryzacji.

 

Nowa funkcjonalność CUI: Weryfikacja IP użytkownika

Informujemy, iż od 24.09.2014r. uruchomiana została funkcjonalność: Weryfikacja IP użytkownika. Dostępna będzie ona tylko dla użytkowników korporacyjnych.

Uruchomienie niniejszej funkcjonalności umożliwia zastrzeżenie adresów IP, z których możliwe będzie logowanie do bankowości internetowej (np. logowanie będzie możliwe tylko w miejscu pracy, a nie z komputera domowego). Możliwe będzie skonfigurowanie odrębnych filtrów dla każdego użytkownika (np. jeden użytkownik będzie mógł logować się z różnych lokalizacji, a pozostali tylko i wyłącznie z jednej, wskazanej). W przypadku chęci ustawienia zakresu IP do logowania prosimy o kontakt : ebank@bsszczytno.pl lub 89 624 23 09.

Tłumacz / Translate / Перекладач