Program edukacyjny Banków Spółdzielczych z Grupy BPS, którego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez kreowanie nawyków w zakresie oszczędzania oraz pozytywnego myślenia o pieniądzu.

Więcej informacji uzyskasz na stronie: http://www.talentowisko.pl

Tłumacz / Translate / Перекладач