Konkurs Fotograficzny

Fotografia to Twoje hobby? Lubisz robić zdjęcia? Widzisz ciekawe widoki? Zrób zdjęcie i prześlij do nas

Weź udział w konkursie organizowanym przez Bank.

Nie musisz być profesjonalistą.

 

Głównymi celami konkursu są:

  • Promocja obszaru działalności Banku
  • Umocnienie więzi lokalnej społeczności z Bankiem
  • Możliwość podzielenia się utrwalonymi w formie fotografii ciekawymi krajobrazami, zabytkami i urokliwymi miejscami związanymi z obszarem działania Banku

Na zdjęcia czekamy do 15 dnia każdego miesiąca
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody
Fotografie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: konkurs@bsszczytno.pl

Konkurs trwa od 10.02.2021 r do 20.12.2021 r.

Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu, który został umieszczony poniżej.

Regulamin