Konkursy

Konkurs plastyczny

Konkurs Saltus

Ubezpieczenia Kredytobiorcy

 

Ubezpieczenie Acti Finanse Plus to indywidualne ubezpieczenie na życie. Jest idealnym zabezpieczeniem najbliższych w postaci środków na spłatę zobowiązań  finansowych w sytuacji śmierci Ubezpieczonego/Kredytobiorcy.

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE:

  • śmierć Ubezpieczonego, z każdej przyczyny (podstawowy zakres ochrony),
  • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka, z tytułu:

– całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

– poważnego zachorowania (23 jednostki chorobowe, np. zawał serca, nowotwór złośliwy, choroba Alzheimera),

– pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

– śmierci małżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

DLACZEGO WARTO?

  • brak ograniczenia maksymalnego wieku przystąpienia do ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ale to, co stanowi największą korzyść dla klienta to brak górnej granicy wieku.

  • ubezpieczenie do nowych i trwających kredytów/ pożyczek

Produkt dedykowany jest zarówno Klientom, którzy już spłacają zaciągnięty wcześniej kredyt lub pożyczkę, a dopiero teraz zdecydowali się ubezpieczyć, jak również osobom, które dopiero zamierzają wziąć kredyt lub pożyczkę.

  • SALTUS spłaca zaciągnięty kredyt

W przypadku gdy zdarzy się nieszczęście i osoba ubezpieczona umrze, SALTUS Ubezpieczenia spłaci jej zadłużenie Bankowi. Wskazani przez Ubezpieczonego Uposażeni mogą otrzymać również wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.

  • brak wyłączeń związanych z Covid

Produkt charakteryzuje się brakiem wyłączeń związanych z COVID – 19. Jest to bardzo  istotne w dzisiejszych czasach. Każdy z nas w szczególny sposób  bowiem troszczy się o swoje zdrowie i życie, zwłaszcza kiedy mamy do spłaty pożyczkę albo kredyt zaciągnięte w Banku.

  • wygodna płatność składki

Do wyboru: jednorazowo, miesięcznie bądź rocznie.

  • szeroki katalog produktów bankowych objętych ubezpieczeniem

Możliwość zabezpieczenia szerszej gamy produktów bankowych. Ubezpieczenia sprzedawane m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, kredytu odnawialnego, limitu/debetu lub karty kredytowej jak również do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/mieszkaniowego.

  • początek ochrony już od dnia podpisania umowy ubezpieczenia

Odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się od razu po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez Klienta Banku.

  • możliwości przyjmowania do ubezpieczenia wspólników i partnerów spółek osobowych

Ubezpieczenie indywidualne

Regulamin Konkursu do kredytu płynnościowego z dopłatą ARiMR

Tłumacz / Translate / Перекладач