Mikro Biznes

Mikro Biznes

Bądź wolny od zbędnych opłat z rachunkiem Mikro Biznes

Rachunek Mikro Biznes to rachunek  bieżący w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG z wyłączeniem spółek cywilnych.

Realne korzyści bycia Klientem Banku Spółdzielczego w Szczytnie

– 0 zł za prowadzenie konta

– 0 za kartę debetową dla aktywnych

– 0 zł za usługę bankowości internetowej

– 0 za przelewy internetowe do Urzędu Skarbowego

– 0 zł za pakiet 10 przelewów krajowych  systemie Elixir w bankowości internetowej

– 0 zł za przelewy wewnętrzne w bankowości internetowej

– 0zł za wypłaty z bankomatów Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Grupy BPS oraz Planet Cash.

Szczegóły w taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Szczytnie (link do TOiP)

Tłumacz / Translate / Перекладач