Kredyt ekologiczny udzielany w ramach Kredytu technologicznego FENG 2021-2027

Kredyt ekologiczny udzielany w ramach Kredytu technologicznego FENG 2021-2027

Kiedy nabór?
Instytucją pośredniczącą jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27.

Harmonogram II naboru wniosków:

28 marca 2024 r. – ogłoszenie konkursu
25 kwietnia 2024 r. – rozpoczęcie składania wniosków
25 lipca 2024 r. zakończenie składania wniosków

Planowana kwota na dofinansowania to 660 mln złotych

Kto może uzyskać wsparcie?
 Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których firmy posiadają status:

  • mikro przedsiębiorstwa
  • małego przedsiębiorstwa
  • średniego przedsiębiorstwa
  • small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji)
  • mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji)

Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykazuje, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne:

  • modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków);
  • zakupu instalacji OZE lub jej modernizacja;
  • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie);
  • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii;
  • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności;

W jakiej wysokości można uzyskać wsparcie?
Premia ekologiczna może sięgać nawet 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Rezultatem inwestycji ma być wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Niezbędne informacje: kredyt ekologiczny

Tłumacz / Translate / Перекладач