Kredyt w rachunki bieżącym

  • kredyt postawiony do dyspozycji w rachunku bieżącym
  • odnawialny – może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu

Cel kredytowania:

pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z działalności gospodarczej

Kwota kredytu: 

zależna od potrzeb i skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący

Okres kredytowania: 

do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 12-miesięczny okres

Spłata: 

z każdego wpływu na rachunek

Zabezpieczenie: 

ustanawiane indywidualnie z Klientem

Tłumacz / Translate / Перекладач