Kredyt ze środków EFRWP

Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Kredyty udzielone ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej mogą być przeznaczone na finansowanie:

  • przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki
  • wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej „WIARYGODNY PARTNER”
  • przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samodządu terytorialnego w zakresie:
    • zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę
    • budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenach wiejskich
    • budowy, przebudowy lub remontu i wyposażenia wiejsko –  gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych
Tłumacz / Translate / Перекладач