Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna może udzielana być w dwóch formach, jako:

  • kredyt odnawialny – w okresie udostępnienia kredytu jest ewidencjonowany w rachunku bieżącym, natomiast w okresie spłaty, podlega ewidencji na rachunku kredytowym;
  • kredyt nieodnawialny – w okresie udostępnienia i spłaty kredytu jest ewidencjonowany w rachunku kredytowym.

Cel kredytowania: 

finansowanie dowolnego celu związanego z działalnościa gospodarczą

Kwota kredytu: 

od 60% do 70% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia, maksymalnie 2 000 000,00 zł

Okres kredytowania: 

do 15 lat

Spłata: 

w okresie udostępnienia kredytu spłacie podlegają jedynie odsetki  w okresach miesięcznych, w okresie spłaty w ratach miesięcznych obejmujących kwotę kapitału i odsetki

Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej
  • cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości
  • pełnomocnictwo do rachunku
  • weksel własny in blanco
Tłumacz / Translate / Перекладач