Szybka inwestycja

Cel kredytowania: 

finansowanie inwestycji związanych z:

 • zakupem środków transportu
 • zakupem maszyn i urządzeń
 • zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakupem nieruchomości
 • refinansowaniem nakładów poniesionych na wyżej wymienione cele
 • spłatę kredytu inwestycyjnego w innym Banku
 • wykupem środków trwałych w leasingu

Kwota kredytu:

 • maksymalna 750 000,00 zł
 • minimalna 20 000,00 zł

Wkład własny: do 0% wartości inwestycji w zależności od przedmiotu kredytowania i formy zabezpieczenia kredytu

Okres kredytowania:

do 10 lat

Spłata: 

w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach płatności określonych w umowie kredytu

Zabezpieczenie:

 • zestaw rejestrowy na przedmiocie kredytowania lub
 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości
 • pełnomocnitwo do rachunku Kredytobiorcy
 • weksel własny in blanco Kredytobiorcy
 • inne formy w zależności od oceny ryzyka
Tłumacz / Translate / Перекладач