Lokata overnight (O/N ) to jednodniowa lokata otwierana i prowadzona wyłącznie dla Klientów posiadających rachunek rozliczeniowy w Banku. Środki pieniężne na rachunkach rozliczeniowych przeksięgowywane są automatycznie na rachunek lokaty po zamknięciu dnia operacyjnego.

Lokata O/N to:

  • oprocentowanie – stałe zgodnie z komunikatem
  • okres lokaty – 1-dniowa
  • waluty – PLN, USD, EUR
  • minimalna kwota lokaty – 50 000 PLN, 10 000 USD lub 10 000 EUR
Tłumacz / Translate / Перекладач