Rachunki bieżące i pomocnicze

Oferyjemy następujące rachunki rozliczeniowe:

  • rachunki bieżące w PLN przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania tansakcji płatniczych,
  • rachunki pomocnicze w walutach PLN, EUR, USD, GBP przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na określony cel oraz wykonywania transakcji płatniczych,

dla:

  • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Proponujemy wygodny dostęp do rachunków poprzez bankowość internetową.

Tłumacz / Translate / Перекладач