Kredyt AGRO Ziemia

Cel kredytowania: 

finansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie gruntów rolnych

Kwota kredytu: 

do 80% wartości inwestycji

Udział własny: 

20% wartości przedsięwzięcia

Okres kredytowania: 

do 20 lat

Spłata: 

w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach płatności określonych w umowie kredytu

Zabezpieczenie: 

indywidualnie ustalane z Klientem

Tłumacz / Translate / Перекладач