Kredyt AGRO Ziemia

Cel kredytowania: 

finansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie gruntów rolnych

Kwota kredytu: 

do 80% wartości inwestycji

Udział własny: 

20% wartości przedsięwzięcia

Okres kredytowania: 

do 20 lat

Spłata: 

w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach płatności określonych w umowie kredytu

Zabezpieczenie: 

indywidualnie ustalane z Klientem

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu Agro ziemia wynosi: 10,47% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych, wypłacony jednorazowo. Całkowita kwota kredytu: 1 400 000,00 zł, okres kredytowania: 119 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,87 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 4,00%, równe raty kapitałowo-odsetkowe płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 18 488,41zł, łączna liczba rat: 119. Całkowity koszt kredytu 809 141,41 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 785 761,41 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 21 000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 2 380,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 2 209 141,41zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lutego 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Tłumacz / Translate / Перекладач