Kredyt w rachunku MIKRO

  • dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, których przychody z tytułu prowadzonej działalności za ostatni zakończony rok obrachunkowy nie przekroczyły 5 000 000 PLN i zaangażowanie kredytowe w Banku (wraz z wnioskowaną transakcją) nie przekracza 1 000 000 PLN
  • kredyt postawiony do dyspozycji w rachunku bieżącym
  • odnawialny – może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu

Cel kredytowania: 

pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z działalności gospodarczej.

Kwota kredytu: 

zależna od potrzeb i skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący (maksymalnie 2 – krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący)

Okres kredytowania: 

do 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia umowy na kolejny 12-miesięczny okres bez konieczności składania wniosku kredytowego i zawierania aneksu do umowy kredytowej

Spłata: 

z każdego wpływu na rachunek

Zabezpieczenie: 

ustanawiane indywidualnie z Klientem

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w rachunku bieżącym MIKRO wynosi 13,80% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 44 000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,85 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 5%, raty odsetkowe równe płatne miesięcznie przez Kredytobiorcę wynoszą 397,83 zł, łączna liczba rat: 12. Całkowity koszt kredytu 5 654,00 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 4 774,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 880,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 240 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 49 654,00 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kalkulacja została dokonana na dzień 3 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Tłumacz / Translate / Перекладач