Szybka inwestycja AGRO

Cel kredytowania: 

finansowanie inwestycji związanych z:

 • zakupem środków transportu
 • zakupem maszyn i urządzeń lub wyposażenia – przeznaczonych do produkcji rolnej
 • zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych do produkcji rolnej
 • zakupem nieruchomości, w tym gruntów rolnych
 • refinansowaniem nakładów poniesionych na wyżej wymienione cele
 • spłatę kredytu inwestycyjnego w innym Banku
 • wykupem środków trwałych w leasingu

Kwota kredytu:

 • maksymalna 300 000,00 zł
 • minimalna 20 000,00 zł

Wkład własny: 

do 5 % wartości inwestycji w zależności od przedmiotu kredytowania

Okres kredytowania: 

do 15 lat

Spłata: 

w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach płatności określonych w umowie kredytu

Zabezpieczenie:

 • zestaw rejestrowy na przedmiocie kredytowania lub
 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości
 • pełnomocnitwo do rachunku Kredytobiorcy
 • weksel własny in blanco Kredytobiorcy
 • inne formy w zależności od oceny ryzyka

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu Szybka Inwestycja Agro wynosi: 11,90% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych, wypłacony jednorazowo. Całkowita kwota kredytu: 218 000,00 zł, okres kredytowania: 80 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,77 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 4,90%, równe raty kapitałowo-odsetkowe płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 3 830,66 zł, łączna liczba rat: 80. Całkowity koszt kredytu 92 264,70 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 86 304,70 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 360,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 600,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 310 264,70 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lutego 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Tłumacz / Translate / Перекладач